Release Notes - eFormidling - Version IP 2.0.2 - HTML format

Bug

  • [MOVE-1485] - HTML-visning av feilande dato-konvertering
  • [MOVE-1489] - Arkivmelding blir med i DPV-melding
  • [MOVE-1490] - Nullpointer-exception ved oppslag utan organisasjonsnummer
  • [MOVE-1494] - Autowiring av ObjectMapper i StandardBusinessDocumentConverter
  • [MOVE-1496] - Optimistisk-låsefeil i bakoverkompatibel fasade

Task

  • [MOVE-1492] - Property for å skru av CryptoMessagePersister
  • [MOVE-1493] - DPI print til reservert person med e-boks går til feil printadresse

The text area below allows the project release notes to be copied to another document.