Release Notes - eFormidling - Version IP 2.1.0 - HTML format

Bug

 • [MOVE-1725] - Thymeleaf error on root request
 • [MOVE-1726] - Message re-sends if AppReceipt fails against archive system
 • [MOVE-1756] - DPI Print - landkode ikke i bruk
 • [MOVE-1757] - Legge til avsender i status GUI

Task

 • [MOVE-1656] - Cache JAXBContext
 • [MOVE-1657] - AltinnWsClient should be a singleton
 • [MOVE-1686] - Legge til messageReference i status GUI
 • [MOVE-1719] - Batch-oppdatering av DPV-statuser
 • [MOVE-1751] - Payload class no longer in use
 • [MOVE-1763] - DPI digital trenger avsenderIdentifikator

Story

 • [MOVE-1580] - På-vegne-av: Dekke dagens funsjonalitet i DPI
 • [MOVE-1581] - På vegne av - DPV
 • [MOVE-1663] - AvtaltMelding: Endringer i Integrasjonspunkt
 • [MOVE-1723] - Batch-oppdatering av DPF-statuser
 • [MOVE-1764] - Muliggjøre sending av sensitiv informasjon med DPV

Sub-task

 • [MOVE-1332] - duplikat forsendelse: Ks avviser duplikate
 • [MOVE-1668] - AvtaltMelding: Utvikle forretningsmelding
 • [MOVE-1765] - Legge til defaultprossess mot DPV for BestEdu

The text area below allows the project release notes to be copied to another document.